Oafers Weekend

Logo2019 

Facebook

CrazyCross 2019

30 juni

 

Natuurlijk is er ook in 2019 weer een CrazyCross! En zoals altijd gaat het maar om één ding; het publiek vermaken! Daarom zijn er ook alleen prijzen te verdienen door zo orgineel mogelijk aan de cross deel te nemen. Van jong tot oud, de CrazyCross is voor iedereen!

 

Meer informatie volgt!

 

Foto's van de afgelopen jaren: http://www.htbdigifoto.nl/

 

De 10 ge(ver)boden van de Crazy Cross Race oftewel regels zijn regels.

1. Alle racers moeten ludiek verkleed zijn.
2. Op het rennerskwartier start/finish stapvoets rijden, daarna kunt u al u frustraties in de strijd gooien.
3. Alle crazy race voertuigen en de deelnemers zelf moeten de geluidseisen van 97 dba net niet halen. Geen uitlaat = geen inlaat oftewel niet meedoen.
4. De verklede crazy cross race kleding hoeft geen officiële cross-uitrusting te zijn. Wel verplicht zijn: helm / handschoenen / stevige schoenen met stalen neus en een stevige broek.
5. De algehele staat van het voertuig moet kloppen, remmen worden getest.
6. Ten overvloede onder invloed voor en tijdens de race mag niet gereden worden. Na het racen is dit verplicht.
7. Iedere deelnemer heeft duidelijk zichtbare en leesbare platen met daarop het aangewezen startnummer.
8. Het is verplicht het publiek te vermaken, het gaat er niet om wie er het eerste wordt, maar om wie het publiek het beste kan vermaken zonder daarbij je eigen in puin te rijden. U moet er van bewust zijn dat u met een gevaarlijke sport bezig bent. Als u niet kunt rijden houd dan de buitenbocht en zwaai niet plotseling naar links want de kans bestaat dat er nog een achter u zit te racen.
9. Ga alleen rijden als de wedstrijdofficials toestemming wordt gegeven. Proefrijden is verboden. U had thuis uw race voertuig maar in orde moeten maken.
10. Iedere deelnemer is verplicht zich eerst te melden bij het keurings- en inschrijvingspunt op het terrein, hierbij hoeft u de helm nog niet op te hebben, omdat het hierbij om een handtekening gaat. Diegene die nog geen 18 is moet deze keer een van zijn ouders bij hebben. Je mag ze daarna naar huis sturen maar wij raden u aan nu ze er toch zijn ze wat consumptiebonnen te laten kopen.

De organisatie wenst u een prettige, sportieve en schadevrije race dag!!

 

Reglementen:

 

Inschrijven 
-Inschrijven kan t.z.t. alleen via www.oafersweekend.nl.
-De hoogte van het inschrijfgeld is nog niet bekend, dit kan varieren tussen €0 en €10.
-U dient zich tussen 09:00 en 10:30 te melden bij de entree van het evenemententerrein. 
-Uw voertuig wordt gekeurd bij aankomst. Geef daar aan met welke klasse u mee wilt doen. 
-De persoon die het team online heeft ingeschreven dient zich in persoon te melden bij de inschrijving. Daar krijgt hij/zij het startnummer. 
-Bij de inschrijving tekent minimaal één lid van het team een ‘deelname op eigen risico’ formulier. Als u tekent gaat u ook akkoord met de reglementen. Bij deelnemers onder de 18 jaar dient een ouder/voogd te tekenen. 
-Navigatie adres : Laarstraat 9, Afferden Gelderland. 
-Alleen deelnemers hebben gratis entree. 
-Ouders en/of andere ondersteuning dienen entreegeld te betalen. Mocht u voor aanvang van het evenement vertrekken (12:00), dan kunt u uw bandje inleveren en uw geld terugvragen bij de kassa. 
-Deelnemers mogen een voorkeur voor hun startnummer doorgeven bij de aanmelding, maar het definitieve nummer wordt door de organisatie bepaald.

-Alle voertuigen worden gekeurd op de onderstaande eisen. Voldoet uw voertuig niet aan de eisen dan kunt u niet deelnemen.

Kledingeisen 
Goedgekeurde helm 
Handschoenen 
Stevige broek 
Stevig schoeisel 
Kleding mag niet tijdens het rijden in de draaiende delen komen.

Verplicht verkleed!

Voertuigeisen Crazy Calimero Klasse, Crazy Brommer Klasse, Crazy Motor Klasse 
-Het voertuig moet in goede conditie zijn en geen gevaar opleveren voor de toeschouwers, andere deelnemers en/of de deelnemers zelf. 
-Ook op de remmen wordt gecontroleerd. 
-Het toegewezen startnummer moet goed zichtbaar zijn aan de voorzijde en aan de rechterzijde. 
-Wanneer het voertuig door de organisatie wordt afgekeurd dan kan er niet worden deelgenomen. 
-Het maximale geluidsniveau is 97dB. 
-Deelnemers aan de SPRINT KLASSE zijn verplicht om race- of motorbeschermende kleding aan te hebben. Zie extra toelichting “regels SPRINT KLASSE”. 
-Bij de Crazy Calimero Klasse word er in de buitenring gereden. Hiervoor is geen minimale of maximale leeftijd. Begeleiding van een ouder/voogd is ook mogelijk.

Voertuigeisen Crazy Special Cross 
-Het voertuig moet in goede conditie zijn en geen gevaar betekenen voor de toeschouwers, andere deelnemers en/of de deelnemer zelf. 
-Ook op de remmen wordt gecontroleerd. 
-Alle verlichting en overig glas welke scherven kunnen veroorzaken moeten van het voertuig verwijderd worden. 
-Het toegewezen startnummer moet goed zichtbaar zijn aan de voorzijde en aan de rechterzijde. 
-Voertuigen moeten voorzien van 2 trekogen (voor en achterzijde). 
-Voertuigen moeten 3 of meer wielen hebben. 
-Er mogen maximaal 6 personen per voertuig deelnemen. 
-Wanneer het voertuig door de organisatie wordt afgekeurd, kan er niet worden deelgenomen. 
-De chauffeur moet in het bezit zijn van een geldig B rijbewijs. 
-Geen uitlaat is geen deelname. 
-Het maximale geluidsniveau is 97dB. 
-Maximale snelheid tijdens de race is 30 km per uur.

Regels SPRINT KLASSE
-Er mogen alleen crossmotoren meedoen die van tevoren gekeurd zijn op veiligheid/ remmen. De keuring wordt gedaan door mensen die al jaren ervaring hebben in de motorsport. 
-De organisatie mag een rijder altijd uit de race halen (bij onveilige situaties) 
-Deelnemers in de SPRINT KLASSE moeten in volledige crosskleding rijden: Helm, crosslaarzen, crossbroek, handschoenen, bodyprotector, shirt met lange mouwen. 
-Deelnemers starten met 4 à 5 rijders tegelijk over de hele breedte van de baan en rijden een halve ronde. 
-Er is geen speciaal crosscertificaat benodigd om deel te nemen. 
-U hoeft zichzelf niet via de website op te geven voor de Sprint Klasse. Dit kunt u op 24 juni op locatie doen.

Algemeen 
-Het is absoluut verboden om voor of tijdens de wedstrijd alcohol en/of drugs te gebruiken. Hier zal op gecontroleerd worden! 
-Deelnemers zijn er zich met het volle verstand van bewust dat zij te allen tijden zelf verantwoordelijk zijn voor schade en/of letsel zowel bij henzelf als bij derden. 
-Het is ten strengste verboden om met je voertuig op het rennerskwartier rond te rijden (met uitzondering van het stapvoets rijden van en naar de baan voor de wedstrijden) 
-Het is ten strengste verboden om tegen de aangegeven rijrichting in te rijden. 
-Deelnemers doen geheel op eigen risico mee en kunnen de organisatie en andere deelnemers op geen enkele wijze aansprakelijk stellen. 
-De organisatie behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden deelnemers te allen tijden te kunnen uitsluiten van deelname. 
-Alleen ingeschreven deelnemers mogen zich op het circuit bevinden en aan de wedstrijd deelnemen.

De onderstaande aanwijzingen van de vlaggen dient u direct op te volgen tijdens de race: 
-Gele vlag: Let op gevaar! U kunt wel verder rijden maar let goed op. 
-Rode vlag: Stop! 
-Zwarte vlag: Diskwalificatie en direct uit race!!

Eigen risico 
Op de dag van de Crazy Cross tekent de persoon die het team heeft ingeschreven voor de volgende voorwaarden:

“Middels deze handtekening verklaar ik namens het gehele team dat wij het reglement hebben gelezen en het gehele team akkoord gaat met het reglement. Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van deelname aan dit evenement. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigen eigendommen of eigendom van derden. De organisatie behoud zich het recht voor om deelnemers die niet aan de voorwaarden houden tussentijds uit te sluiten van deelname. De bestuurders van de special-klasse zijn in het bezit van een geldig B rijbewijs.”

Controle
Tijdens de Crazy Cross (uitzondering is de SPRINT KLASSE) zullen de voertuigen worden beoordeeld op het verkleed zijn van de deelnemer en uiteraard op de technische staat van het voertuig. 
Indien de voertuigen technisch niet voldoen aan de eisen worden zij uitgesloten van deelname. Deelnemers moeten verkleed deelnemen.

Overtreding van deze regels kan leiden tot diskwalificatie en verwijdering van het terrein.